Контактирајте не

Имате прашање или ви се потребни повеќе информации? Имате предлози или сакате соработка? Контактирајте не

Телефонски број

(00) 723 445 793

Е-пошта

info@jobfinder.mk

Адреса

ул. Борис Чипан бр. 2

Податоци за правното лице:

Берзити Груп ДООЕЛ Скопје
www.berziti.com
contact@berziti.com
ЕМБ: 140139у42383
Банка: Комерцијална Банка АД Скопје
Трансакциона: 3490402980942923

Испратете ни порака